Załącz swoją fotografię

Znalazłeś w maści końskiej złotą sztabkę i chcesz jeszcze wygrać zestaw produktów Herbamedicus o wartości 170 zł?

Załącz swoją fotografię, na której będziesz Ty, razem z maścią końską i sztabką, do formularza poniżej.

 

Ten formularz nie służy do sprawdzenia zwycięskich losów. Lista zwycięskich losów znajduje się tutaj.

Tylko kurier użyje numeru telefonu podczas wysyłania paczki.

Przed odesłaniem tego formularza rejestracyjnego wymagane jest wyrażenie zgody na wzięcie udziału w akcji marketingowej promującej organizatora Herbamedicus Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 3, 95–080 Tuszyn, oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia akcji marketingowej, a także z „Regulaminem konkursu” podanym na www.znajdzzloto.pl, z którym uczestnik konkursu się zapoznał. Bez udzielenia zgody nie jest możliwe wzięcie udziału w akcji. Udział w akcji i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla danego celu jest dobrowolne i zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta. Cel obejmuje prowadzenie akcji, organizację konkursu, przesyłanie informacji handlowych wszystkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi, włącznie z wykorzystaniem środków elektronicznego przekazu oraz profilowanie. Prawa uczestnika konkursu są zawarte w Regulaminie konkursu, zwłaszcza prawo do protestu przeciw przetwarzaniu w celu bezpośredniego marketingu. Równocześnie, uczestnik konkursu wyraża zgodę na użycie załączonej fotografii, i to na warunkach podanych w art. 6 ust. 6.8 Regulaminu konkursu.