WARUNKI KONKURSU „ZŁOTA SZTABKA”

(w dalszym tekście nazywane tylko „Zasadami”)

1. ORGANIZATOR

1.1. Konkurs współorganizuje Herbamedicus Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 3, 95–080 Tuszyn
tel.: 42 209 49 64, tel : 883 366 804, fax: 42 209 36 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w dalszym tekście nazywaną tylko „Herbamedicusem” lub „Organizatorem”).

1.2. Konkurs od strony technicznej zapewnia spółka PC Support s.r.o., REGON 27839583, z siedzibą pod adresem Třinec, Jablunkovská 110, kod 739 61, Republika Czeska (w dalszym tekście nazywana tylko „Agencją”).

1.3. Konkurs współorganizuje spoločnosť Herbamedicus, s.r.o., IČO 27788601, z siedzibą pod adresem Olomouc, Ostružnická 325/6, PSČ 779 00 (w dalszym tekście nazywana tylko „Współorganizatorem”)

 

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1. Konkurs odbywa się w okresie od 01. 06. 2019 r. do 29. 02. 2020 r. (w dalszym tekście nazywany tylko „Terminem”).

2.2. Konkurs odbywa się na terenie Polski i na stronach internetowych www.znajdzzloto.pl (w dalszym tekście nazywanych tylko „Stronami Internetowymi”). Strony internetowe są całkowicie administrowane przez Agencję, Organizatora i Współorganizatora.

2.3. Uczestnikiem Konkursu (w dalszym tekście nazywanym tylko „Uczestnikiem Konkursu”) może być każda osoba fizyczna powyżej 18 lat roku życia, która w Terminie Konkursu dokona zakupu czy otrzyma w darze któryś z produktów serii KOŃSKA MAŚĆ, których importerem jest Organizator, o ile w opakowaniu znajdzie złotą sztabkę inwestycyjną (w dalszym tekście nazywaną tylko „Złotą Sztabką”) lub kupon loteryjny z unikalnym kodem alfanumerycznym (w dalszym tekście nazywany tylko „Losem”) oraz spełni wszelkie warunki ustalone w Zasadach Konkursu.

2.4. W Konkursie jako Uczestnik Konkursu nie może wziąć udziału osoba, która w trakcie Konkursu jest lub była bezpośrednio przed jego początkiem pracownikiem Organizatora lub Agencji. O ile taka osoba w Konkursie weźmie udział, zostanie przez Organizatora z Konkursu wykluczona.

2.5. Uczestnik Konkursu przez udział w Konkursie akceptuje Zasady Konkursu i zobowiązuje się je dotrzymywać.

2.6. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie w następującym trybie:

2.6.1. Bezpośrednia wygrana:
a) W 100 opakowaniach produktów marki Końska Maść importowanych przez Organizatora i dystrybuowanych w aptekach, sklepach czy e-shopach w Polsce w Terminie zostanie przez Organizatora losowo umieszczona wygrana „Złota Sztabka”, a więc wygrana w formie złotej sztabki inwestycyjnej w ochronnym opakowaniu plastikowym. Uczestnik Konkursu staje się zdobywcą Złotej Sztabki, o ile w którymś kupionym czy otrzymanym w darze opakowaniu ją znajdzie.

b) Uczestnik Konkursu, który znajdzie Złotą Sztabkę i najpóźniej do 29. 02. 2020 r. prześle swoją fotografię ze znalezioną Złotą Sztabką (NIE ze znalezionym losem) i produktem Końska Maść w sposób podany poniżej, otrzyma jako specjalną premię produkty spółki Herbamedicus o wartości co najmniej 170 PLN (w przyjętych cenach). Produkty otrzyma najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od przesłania fotografii. Fotografię należy wgrać za pośrednictwem stron internetowych i równocześnie potwierdzić przygotowany formularz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie fotografii w trakcie Konkursu oraz przez okres 5 lat od jego zakończenia (bliżej patrz ust. 6.8 Zasad). Do Konkursu zostaną zaakceptowane tylko fotografie, które nie są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, prawami osób trzecich lub uzasadnionymi interesami Organizatora i jego partnerów czy klientów; Uczestnik Konkursu odpowiada w pełnym zakresie za to, że ureguluje wszystkie prawa osób trzecich ciążących na fotografii, i to co najmniej w takim zakresie, aby Organizator mógł ją wykorzystać zgodnie z ust. 6.8.

2.6.2. Udział w losowaniu:
2.6.2.1. Organizator wydał emisję 70.000 Losów i zastrzega sobie prawo ewentualnie ją poszerzyć. Cała emisja losów zostanie stopniowo umieszczona w produktach Końska Maść w taki sposób, że praktycznie w każdym (co najmniej w 95%) opakowaniu produktów Końska Maść dostarczanych na rynek przez Organizatora w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. (względnie nawet dłużej) zostanie umieszczony Los. Organizator niemniej z racji różnych zapasów produktów w drogach dystrybucyjnych i w sklepach nie może zagwarantować, że opakowania dostępne na rynku w trakcie trwania Konkursu będą konkursowe, tzn. będą zawierały Los.

2.6.2.2. Prawo do wygranej powstaje przez wylosowanie Losu. Losowanie będzie się odbywać sukcesywnie w trakcie okresu loteryjnego zgodnie z art. 3.2. Lista wylosowanych Losów będzie stopniowo aktualizowana na www.znajdzzloto.pl, względnie i innymi środkami komunikacji. Wygraną przez losowanie i przekazanie wygranej regulują art. 4. i art. 5.

2.7. Każdy Uczestnik Konkursu w razie wątpliwości powinien na prośbę Organizatora lub Agencji pokazać wygraną Złotą Sztabkę lub regulaminowe zdobycie Losu przez przedstawienie dowodu zakupu produktu marki Końska Maść, albo przez oświadczenie, że produkt otrzymał w darze. Do przedstawienia dowodu Organizator lub Agencja może wezwać Uczestnika Konkursu telefonicznie, e-mailem lub listem. O ile Uczestnik Konkursu nie przedstawi dowodu niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z Konkursu.

 

3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Konkurs o bezpośrednią wygraną wg 2.6.1. przebiega w taki sposób, że Uczestnik Konkursu, który w trakcie Terminu zakupi lub otrzyma w darze zakupiony produkt marki Maść Końska® i znajdzie w nim Złotą Sztabkę, staje się jej właścicielem.

3.2. Konkurs z losowaniem wg 2.6.2. będzie się odbywał następująco:

3.2.1. W okresie 06.2019 – 12.2019 r. wygrane będą losowane następująco:

Zawsze 15. dnia w miesiącu 06 – 12, a więc w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu zostaną wylosowane Losy loteryjne ze wszystkich wydanych Losów.

3.3. Wygrywającym w Konkursie może być tylko ten Uczestnik Konkursu, który należycie spełni wszystkie warunki Konkursu.

 

4. BLIŻSZE WARUNKI KONKURSU Z LOSAMI

4.1. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zdobyć przez zakup (czy w darze) produktów Końska Maść nieograniczoną liczbę Losów.

4.2. W konkursie rywalizuje się o następujące nagrody:

W miesiącach od czerwca do listopada 2019 r. w każdym miesiącu zostanie wylosowanych 14 nagród: 1 szt. voucher na zegarek szwajcarski o wartości 650 PLN, 3 szt. scyzoryk duży Victorinox, 3 szt. scyzoryk mały Victorinox, 3 szt. karta z narzędziami Victorinox, 5 szt. zestaw produktów Herbamedicus.

W grudniu zostanie wylosowanych 14 nagród 1 x tygodniowa wycieczka do Szwajcarii dla 2 osób o wartości 6.000 PLM, 1 szt. voucher na zegarek szwajcarski w wartości 650 PLN, 3 szt. scyzoryk duży Victorinox, 3 szt. scyzoryk mały Victorinox, 3 szt. karta z narzędziami Victorinox,.

4.3. Uczestnik Konkursu na jeden Los może wygrać tylko jedną nagrodę wg ust. 4.2.

4.4. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany o swojej wygranej przez opublikowanie wygrywającego Losu na stronach internetowych. Jest obowiązkiem zdobywcy nagrody, aby swój Los skontrolował i po nagrodę się zgłosił. Organizator może rozpowszechniać listę wygrywających Losów także innymi środkami.

 

5. DORĘCZENIE NAGRÓD Z LOSOWANIA

5.1. Opublikowanie wylosowanych Losów na stronach internetowych jest uważane za publiczne powiadomienie Uczestników Konkursu, którzy w momencie opublikowania mają możliwość sprawdzić, czy ich Los jest jednym z wylosowanych. Każdy Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny, aby wygraną zgłosił. Może tak uczynić najdalej do 28.02.2020 r.

5.2. Prawo do wygranej wykazuje się:

  1. a) Osobiście przez przedstawienie wygrywającego Losu:

- w biurze Organizatora w Tuszynie

po uzgodnieniu telefonicznym pod n-rem tel. +48 883 366 833

.

Przy osobistym przedstawieniu Losu i przekazaniu wygranej Organizator zgodnie z art.6 zanotuje imię, nazwisko, adres i kontakt, a więc telefon lub e-mail Uczestnika Konkursu.


  1. b) Przez przesłanie wygrywającego Losu listem poleconym pod adresem Herbamedicus, Sp.z.o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 3, 95–080 Tuszyn

tel.: 42 209 49 64, tel : 883 366 804, fax: 42 209 36 75

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zdobywca nagrody musi podać imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail.

5.3. W przypadku 5.2. b) nagroda zostanie doręczona pocztą lub w biurze Organizatora lub Współorganizatora. Doręczenie wygranej opłaca Organizator.

5.4. Nagrody zostaną odesłane i doręczone zdobywcom nagród najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od ogłoszenia wygranej.

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA OSOBISTE

6.1. Przez udział w tym Konkursie Uczestnik Konkursu udziela zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) w celu realizacji akcji marketingowej zgodnie z niniejszymi Zasadami, tzn. zgodnie z ich odpowiednim przetwarzaniem ze strony Organizatora, który jest administratorem.

6.2. Dane osobowe zostaną użyte w celu prowadzenia niniejszej akcji marketingowej obejmującej włączenie do bazy danych dla danej akcji marketingowej, organizacji i oceny Konkursu. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy przedstawią wygrywający Los jednym ze sposobów podanych w art. 5.2. lub prześlą swoją fotografię zgodnie z ust. 2.6.1 b) za pośrednictwem stron internetowych, udostępnione w ten sposób dane osobowe zostaną użyte również do przesyłania wybranych informacji handlowych z ofertą towaru i usług Organizatora, i to wszystkimi środkami włącznie poprzez użycie elektronicznych środków komunikacji; dalej także do dokonywania wewnętrznej oceny akcji marketingowej i prowadzenia profilowania w celu wyboru odpowiednich informacji handlowych. Informacje handlowe, o których mowa w poprzednim zdaniu, Uczestnikom Konkursu będą przesyłane najwyżej 3 razy w okresie 12 kolejnych miesięcy.

6.3. Tytułem prawnym przetwarzania danych uczestnika Konkursu. O ile zgoda zostanie cofnięta, przetwarzany będzie tylko ograniczony zakres danych przez ograniczony okres trzech lat w celu ochrony praw administratora (z powodu ewentualnej kontroli ze strony organu nadzoru, obrony przed wniesionymi roszczeniami, windykowania wierzytelności) z tytułu uzasadnionego interesu Organizatora, dalej tylko w przypadku Zdobywców Nagrody, o ile nakazuje to odrębny przepis prawa.

6.4. Czas przetwarzania danych to czas trwania akcji marketingowej, a więc nieokreślony, tzn. do momentu cofnięcia zgody. Przez cofnięcie zgody kończy się udział w akcji włącznie Konkursu.

6.5. Sposób prowadzonego przetwarzania danych jest elektroniczny, ręczny i częściowo automatyzowany. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że w celu spełnienia wyżej wymienionych celów będzie dochodziło do segmentacji (profilowania), Jednak nie wyłącznieze względu na wiek, lecz również poprzez poprzednie aktywności. Uczestnika Konkursu u Organizatora, stwierdzone preferencje i inne podobne informacje zdobyte o Uczestniku Konkursu przy udziale w niniejszym Konkursie.

6.6. Dane udostępnione przez Uczestnika Konkursu mogą przetwarzać oprócz Organizatora spółki marketingowe jako podmioty przetwarzające powierzone przez Organizatora, i to w sposób przyjęty dla zapewniania konkursów, spółki doręczeniowe, dostawcy usług IT oraz doradcy księgowi, podatkowi i prawni. Dane osobowe nie zostaną przekazane poza Unię Europejską.

6.7. Uczestnik Konkursu może W każdym momencie cofnąć zgodę pod Wysyłając maila pod adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., gdzie jest możliwe także egzekwowanie pozostałych praw Uczestnika Konkursu. W razie wątpliwości o dotrzymywaniu praw Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora pod jego adresem lub e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pod tym e-mailem Uczestnik Konkursu może wnieść do Organizatora protesty, wnioski, skargi czy inne pytania. Organem nadzorującym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego Uczestnik Konkursu może złożyć skargę.

6.8. Uczestnik Konkursu przez swój udział wyraźnie zgadza się z tym, że Organizator ma prawo użyć bezpłatnie imię, nazwisko i miasto miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu w mediach (włącznie z internetem), materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w związku z niniejszym Konkursem oraz w związku z promocją wyrobów i usług Organizatora z tym, że mogą być sporządzane i publikowane w wyżej podany sposób także zapisy dźwiękowe i obrazowe Uczestników Konkursu. Zgoda, o której mowa w tym ustępie, jest dawana przez czas trwania Konkursu i 5 lat od jego zakończenia. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy zgodnie z ust. 2.6.1 b) wgrają na stronę internetową także swoją fotografię, obowiązuje, że udzielają Organizatorowi zgodę na jej wykorzystanie na warunkach analogicznych jak podane w niniejszym postanowieniu.

6.9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że posiada prawa zgodnie z właściwym uregulowaniem prawnym, tzn. Uczestnik Konkursu zwłaszcza przyjmuje do wiadomości, że udostępnienie danych jest dobrowolne, przetwarzanie jest transparentne, Uczestnik Konkursu ma prawo do informacji i dostępu do danych osobowych oraz prawo do skorygowania swoich danych osobowych, blokowania niepoprawnych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wymazania i ich likwidacji. Uczestnik Konkursu ma również prawo do przeniesienia danych oraz prawo być zapomnianym. Uczestnik Konkursu ma dalej prawo do wniesienia protestu przy przetwarzaniu danych w celu bezpośredniego marketingu, włącznie profilowania. Uczestnik Konkursu ma prawo do protestu przeciw przetwarzaniu danych opartemu na uzasadnionym interesie. Uczestnik Konkursu nie będzie przedmiotem decyzji opartej na automatyzowanym przetwarzaniu, które dla niego posiada skutki prawne lub istotnie go dotyka.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia Uczestnika Konkursu ze skutkiem ostatecznym, i to w przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie, iż podejrzenie, iż Uczestnik Konkursu osiągnął wynik w Konkursie oszukańczym postępowaniem albo postępowaniem, które jest sprzeczne z niniejszymi Zasadami Konkursu lub dobrymi obyczajami i które potrafi wpłynąć na wyniki niniejszego Konkursu. Ta decyzja Organizatora i/lub Agencji jest ostateczna i bez możliwości odwołania.

7.2. Przyznanie wygranej nie jest objęte roszczeniem prawnym, opublikowane wyniki są ostateczne i wartości wygranych nie można wypłacić w pieniądzu.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad Konkursu  w każdym momencie jego trwania, lub do podjęcia decyzji o jego o przerwaniu czy całkowitym odwołaniu Konkursu.

7.4. W razie odwołania niniejszego Konkursu Uczestnicy Konkursu nie mają prawa do egzekwowania od Organizatora zwrotu poniesionych kosztów czy zwrotu kosztów, które im ewentualnie powstały w związku z niniejszym Konkursem. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora i Agencji zostanie zastosowane w maksymalnym zakresie, w jakim umożliwiają to powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5. Przez zarejestrowanie i udział w Konkursie Uczestnik Konkursu wyraża zgodę z niniejszymi Zasadami i zobowiązuje się je dotrzymywać.

7.6. Zgody są udzielane dobrowolnie. Zgodę można w każdym momencie cofnąć w formie pisemnej, wysyłając je na adres pisemnie cofnąć pod adresem siedziby Organizatora, cofnięcie może jednak spowodować niemożność przekazania ewentualnej nagrody.

 

Ołomuniec, dnia 01.04.2019 r.